Steve Jobs ve Steve Wozniak'ın tasarladığı ve modern zamanın ilk bilgisayarlarından olan Apple-1, 375 bin dolara satıldı. Yaklaşık 200 adet üretilen bilgisayarın 79 tanesi varlığını hala sürdürüyor.