Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Demircan, nano ve kompozit malzemeyi birleştirerek dünyanın en sağlam malzemelerinden birini üretti.